Bezpečnostní vazby

Bezpečnostní vazby jsou nedílnou součástí péče o stromy. Vazby mají velký význam u stromů, u kterých je nutné stabilizovat korunu. Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti a zamezení případným úrazům se u starších či nevhodně rostlých stromů umisťují do korun bezpečnostní vazby. Tyto vazby snižují riziko rozlomení koruny a  zamezují pádu kosterních větví, které by mohly poškodit nebo ohrozit okolí stromu. Vazby tedy mají funkci bezpečnostní. Bezpečnostní vazby také prodlužují život stromů. Bezpečnostní vazby se používají pro stabilizaci korun, u kterých by se jinak musela provést radikální obvodová redukce nebo by tyto stromy musely být odstraněny. 

Ve většině případů se pro zabezpečení koruny používají vazby pružné (dynamické) ze syntetických materiálů. V případě, že jsou dynamické vazby nedostačující, přistupuje se k instalaci vazeb pevných, tzv. vazeb předepjatých. Po instalaci vazeb je nutná pravidelná kontrola, posouzení stavu a zhodnocení nápravných postupů.