Prořezávání stromů / péče o dřeviny

Nabízené služby

  • Péče o soliterní stromy a stromořadí
  • Ořezy ovocných stromů
  • Údržba sadů
  • Péče o soukromé lesní porosty

Proč řezat

Stromy v zástavbě potřebují stejně jako naše zahrady pravidelnou péči, abychom předešli případnému poškození majetku či újmě na zdraví. Včasný a pravidelný řez také snižuje vzniklý zdravotní stres, kterým stromy trpí při velké intenzitě řezu. Nezáleží tedy tolik na počtu řezů, ale na průměru odstraněných větví.

Stromy ve městech jsou zatěžovány lidskou činností, což způsobuje jejich prosychání a zvyšuje rizika pádu větví či vyvrácení stromů. Včasným a vhodným zásahem se tato rizika dají minimalizovat. Řezem stromům prodlužujeme život a zvyšujeme jejich estetickou funkci. 

Druhy řezů

Výchovné řezy: Řez mladých stromů je důležitý pro usměrnění jejich růstu a zapěstování koruny. Při tomto řezu se kromě tvarování koruny dá zvýšit průjezdná výška v okolí stromu.

Bezpečnostní řez: Bezpečnostní řez je nejčastěji prováděným řezem. Ve většině případů se obejde bez větších zásahů do koruny stromu a má tak minimální vliv na vitalitu stromu. Při tomto řezu se odstraňují suché, zlomené, prasklé nebo jinak poškozené větve. Bezpečnostním řezem je zajištována provozní bezpečnost pod stromem a v jeho okolí. Tento řez řeší akutní stav a proto je prováděn celoročně.   

Zdravotní řezy: Zdravotní řez je v podstatě bezpečnostním řezem s vyšši intenzitou řezu. Doporučuje se u proschlých či poškozených stromů. Tímto řezem se dá předejít možným škodám vzniklým v důsledku pádu větví. Při tomto řezu se odstraňují suché a konkurenční (křížící se) větve, poškozené větve se buď odlehčují nebo odstraňují. Dále se odstraňují větve, které jsou příliš blízko u sebe a neperspektivní větve s defekty, které by se musely z důvodu zajištění provozní bezpečnosti časem odstranit. Nejlepším obdobím pro zdravotní řez je vegetační období (léto). V tomto období jsou nejlépe viditelné suché větve a vitalita větví živých. 

Redukční řezy: Redukčním řezem se rozumí několik typů řezů. Výsledkem všech těchto typů řezů je redukce koruny stromů. Zpravidla se provádí v případech, kdy je narušena provozní bezpečnost, například pokud větve zasahují do elektrického vedení nebo jsou příliš blízko stavby. Další typ má za úkol zvýšit stabilitu stromu – je-li strom napaden dřevokaznými houbami, má-li poškozený kořenový systém nebo pokud je jednostranně zavětvený.

Hlavové řezy: U stromů se hlavy zapěstovávají již od mládí a je nutné o ně pravidelně pečovat (pokud přistoupíme k hlavovému řezu u starších stromů, nejedná se o hlavový řez, ale o dekapitaci, což je v rozporu s přirozeným vývojem koruny stromu).

Kdy řezat

Vhodné období pro řez je závislé na stáří, druhu a vitalitě stromu. Nejvhodnějším obdobím je obecně konec zimy a začátek jara, po odeznění posledních mrazů, kdy se strom probouzí z vegetačního klidu. Toto období však pro řez není vždy nezbytné, zpravidla záleží na rozsahu a charakteru řezu.

  • Péče o soliterní stromy a stromořadí
  • Ořezy ovocných stromů
  • Údržba sadů
  • Péče o soukromé lesní porosty

Proč řezat

Stromy v zástavbě potřebují stejně jako naše zahrady pravidelnou péči, abychom předešli případnému poškození majetku či újmě na zdraví. Včasný a pravidelný řez také snižuje vzniklý zdravotní stres, kterým stromy trpí při velké intenzitě řezu. Nezáleží tedy tolik na počtu řezů, ale na průměru odstraněných větví.

Stromy ve městech jsou zatěžovány lidskou činností, což způsobuje jejich prosychání a zvyšuje rizika pádu větví či vyvrácení stromů. Včasným a vhodným zásahem se tato rizika dají minimalizovat. Řezem stromům prodlužujeme život a zvyšujeme jejich estetickou funkci. 

Druhy řezů

Výchovné řezy: Řez mladých stromů je důležitý pro usměrnění jejich růstu a zapěstování koruny. Při tomto řezu se kromě tvarování koruny dá zvýšit průjezdná výška v okolí stromu.

Bezpečnostní řez: Bezpečnostní řez je nejčastěji prováděným řezem. Ve většině případů se obejde bez větších zásahů do koruny stromu a má tak minimální vliv na vitalitu stromu. Při tomto řezu se odstraňují suché, zlomené, prasklé nebo jinak poškozené větve. Bezpečnostním řezem je zajištována provozní bezpečnost pod stromem a v jeho okolí. Tento řez řeší akutní stav a proto je prováděn celoročně.   

Zdravotní řezy: Zdravotní řez je v podstatě bezpečnostním řezem s vyšši intenzitou řezu. Doporučuje se u proschlých či poškozených stromů. Tímto řezem se dá předejít možným škodám vzniklým v důsledku pádu větví. Při tomto řezu se odstraňují suché a konkurenční (křížící se) větve, poškozené větve se buď odlehčují nebo odstraňují. Dále se odstraňují větve, které jsou příliš blízko u sebe a neperspektivní větve s defekty, které by se musely z důvodu zajištění provozní bezpečnosti časem odstranit. Nejlepším obdobím pro zdravotní řez je vegetační období (léto). V tomto období jsou nejlépe viditelné suché větve a vitalita větví živých. 

Redukční řezy: Redukčním řezem se rozumí několik typů řezů. Výsledkem všech těchto typů řezů je redukce koruny stromů. Zpravidla se provádí v případech, kdy je narušena provozní bezpečnost, například pokud větve zasahují do elektrického vedení nebo jsou příliš blízko stavby. Další typ má za úkol zvýšit stabilitu stromu – je-li strom napaden dřevokaznými houbami, má-li poškozený kořenový systém nebo pokud je jednostranně zavětvený.

Hlavové řezy: U stromů se hlavy zapěstovávají již od mládí a je nutné o ně pravidelně pečovat (pokud přistoupíme k hlavovému řezu u starších stromů, nejedná se o hlavový řez, ale o dekapitaci, což je v rozporu s přirozeným vývojem koruny stromu).

Kdy řezat

Vhodné období pro řez je závislé na stáří, druhu a vitalitě stromu. Nejvhodnějším obdobím je obecně konec zimy a začátek jara, po odeznění posledních mrazů, kdy se strom probouzí z vegetačního klidu. Toto období však pro řez není vždy nezbytné, zpravidla záleží na rozsahu a charakteru řezu.