Čištění průmyslové haly – Jablonec nad Nisou

V prosinci 2013 jsme v rámci subdodávky pro firmu Seaclean myli a čistili výrobní halu v Jablonci nad Nisou. Práce zahrnovala úklid nepřístupných míst ve výškách, mytí lamp, klimatizací, rozvodných sítí, nosných konstrukcích hal a jeřábových drah. Tento typ prací vyžaduje profesionální provedení. Výškové práce toho typu jsou nebezpečné a může dojít i k velkým škodám na majetku, jelikož se v halách vyskytují přístroje v hodnotě mnoha miliónů korun. Celá akce proběhla hladce a bez jediného problému díky profesionálně odvedené práci výškových procovníků. Těšíme se na další spolupráci s firmou Seaclean.

Mytí, odmašťování a natírání vodou-ředitelnou barvou střech v areálu pivovaru Svijany

V areálu pivovaru Svijany jsme myli, odmašťovali a následně natírali plechovou střechu o rozloze 2000 m2.  Střecha byla nejprve zbavena nečistot( mechu, lišejníku, a prachu), poté odmaštěna speciálním odmašťovadlem a následně natřena dvěma vrstvami barvy. Plechová střecha se natírala vodou ředitelnou barvou od firmy Eternal.

Mytí, odmašťování a natírání vodou-ředitelnou barvou v areálu pivovaru Svijany. Příprava a nátěr dvěma vrstvami barvy.

Akce byla realizována pro iconpro

Kontaktní osoba: Aleš Zeler

Kácení prasklé lípy v havarijním stavu pro obec Cvikov

Kácení pro obec Cvikov. Pro obec Cvikov jsme káceli lípu v havarijním stavu, která hrozila zřícením na rodinný dům a elektrické vedení. Strom byl na třech místech prasklý téměř až k zemi a hrozil pádem. V první fázi se strom zabezpečil proti pádu, v druhé fázi se symetricky sesazoval postupným odkácením. Poté se strom svázal na patě, aby se zabránilo roztržení kmene možné havárii a nakonec se kmen s pahýly kosterních větví pokácel. Pro tento typ prací máme potřebné znalosti, dovednosti a jsme vybaveni potřebnou technikou pro provádění prací s nejvyšším stupněm náročnosti.

Likvidace následků bouře- aneb když se kácí, nemusí létat třísky

Tento článek píšeme, abychom lehce osvětlili problematiku rizikového kácení a postupů při něm použitých. Často se setkáváme se zdviženým obočím na straně zákazníka, v momentě kdy mu sdělíme cenu a přibližnou dobu práce.  Rádi bychom zde tedy představili přesný popis prací provedených na 90 let starém, cca 30m vysokém, Buku červeném.

Read more