Zajištění předmětů proti pádu z výšky

Poskytujeme ochranu proti pádům kusů fasád a zdiva ze starých objektů a odstraňování nebo kotvení prvků, které hrozí pádem. Dále zajišťujeme kotvení nebo odstranění uvolněných balvanů a kamenů na příkrých svazích a kolmých stěnách kolem komunikací.