Kácení stromů ve ztížených podmínkách

Stromy ve městech mají nezanedbatelnou estetickou funkci a v našich zahradách nám poskytují příjemný stín a jsou domovem zpěvných ptáků. Bohužel však mohou být i zdrojem nepříjemností – ohrožení lidského zdraví či poškození majetku v případě selhání stability stromu. Pokud nelze strom zabezpečit nebo je nutné jeho odstranění, přichází na řadu kácení. Většina stromů lze pokácet ze země. V případě, že to podmínky nedovolují, je nutné strom odstranit postupným kácením za použití horolezecké techniky. Náročnost této práce se odvíjí zejména od přítomnosti překážek v okolí stromu a dále také od velikosti a druhu stromu. Jako profesionálové jsme vybaveni veškerou potřebnou horolezeckou technikou, jsme odborně proškoleni, což snižuje rizika s touto činností spojená.