Nátěry

Jsme schopni zajistit nátěry všech typů povrchů od kovových střech až po klasické fasády. Nátěry obecně prodlužují životnost materiálů a v neposlední řadě zvyšují estetickou funkci staveb. Kromě nátěrů zajišťujeme také malbu nápisů na fasády a jejich revitalizaci či malbu siluet dravců pro zastrašení domovachtivých opeřenců.

Natíráme:

  • Fasády
  • Klempířské prvky
  • Okapy a svody
  • Hromosvody
  • Plechové střechy
  • Mosty a mostní konstrukce
  • Ocelové konstrukce