Ochrana stromů proti poškození

Podle normy ČSN 83 9061, upravující způsob ochrany stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, je nutné chránit dřeviny proti poškození. Jsme schopni tuto ochranu zajistit.