Péče o dřeviny

Zajišťujeme komplexní péči o dřeviny. Provádíme bezpečnostní řezy, zdravotní řežy, redukční a tvarovací řezy. Dále se specializujeme na rizikové kácení stromů a případnou náhradní výsadbu. Vyřizujeme povolení potřebné ke kácení stromů a zdarma poskytujeme poradenskou činnost. Poskytujeme služby spojené s údržbou zahrad a parků. Jsme držiteli certifikátu Český certifikovaný arborista.

  • prořezávání stromů
  • umisťování bezpečnostních vazeb
  • zajišťování ochrany stromů proti poškození
  • kácení stromů za ztížených podmínek
  • výsadba stromů a živých plotů
  • údržba zahrad a parků