Likvidace následků bouře- aneb když se kácí, nemusí létat třísky

Tento článek píšeme, abychom lehce osvětlili problematiku rizikového kácení a postupů při něm použitých. Často se setkáváme se zdviženým obočím na straně zákazníka, v momentě kdy mu sdělíme cenu a přibližnou dobu práce.  Rádi bychom zde tedy představili přesný popis prací provedených na 90 let starém, cca 30m vysokém, Buku červeném.

Zkrácený postup prací:

Pondělí: Zajištění rozlomeného stromu proti pádu, 2 páry statických lan. Déšť- nelze pokračovat.

Úterý: Redukce zbytku koruny na kosterní větve. Déšť- nelze pokračovat.

Středa: Úklid větví a manipulace zříceného kmene, štěpkování.

Čtvrtek: Postupné kácení z lana a finální kácení. Úklid a předání pracoviště klientovi.

Ceny za tuto akci naleznete na konci článku.

Podrobnější popis pro čtivé 

Pondělí ráno, telefon od zákazníka: „V sobotu se při bouři odlomila půlka koruny na našem pozemku a spadla na dětské hřiště v hodnotě cca 100 000 Kč“. Vyrážíme na průzkum situace. Po příjezdu zjišťujeme stav stromu.  Část koruny nad hřištěm se odlomila v tlakovém větvení. Důsledek starých ran, hniloby a bouřky. Naštěstí druhá polovina směřující nad obydlený dům zůstala stát. Domlouváme se s majitelem a ladíme požadavky. Začíná opět pršet. Na strom už dnes nepolezeme, za mokra jsou tyto práce velmi rizikové jak pro nás, tak pro okolí. Nabíráme lana, hupcuky a strom zajišťujeme dvěma páry lan. Zamezujeme tím případnému zborcení zbytku stromu.  Večer ještě řešíme zlomenou vrbu, která šla v tomto počasí zajistit.

Úterý.
Časně ráno balíme materiál a vyrážíme na místo. Počasí stabilní. Strom nahazujeme a stromolezec stoupá do koruny. Nejprve odstraní větve, které mu budou překážet při spouštění a rozebírání koruny. Co nezpůsobí žádné škody při dopadu, může dolů. Parťáci musí ustavičně kontrolovat situaci pod stromem, odstraňují spadané větve, posílají spouštěcí lano, kladky, smyce a karabiny. Stromolezec instaluje kladky a lano do koruny.  Přesouvá se nad střechu domu a postupně odřezává větve. Větší část koruny se nachází cca 3 metry nad střechou. Nyní musí každou větev odhadnout. Jak se bude chovat, kam se stočí, kam je potřeba ji dostat, aby nepoškodila háklivou krytinu. Větve postupně váže na lano. Spouští se přes kladky a pevný bod na zemi. Tato část je velmi riziková.  Přibližně 80% zbylé koruny se nenachází nad volným prostranstvím. Garáž s lepenkovou střechou a třípatrový dům, střešní okna, komín, žlaby, nic se nesmí poškodit. Odřezané větve uklízíme na hromady připravené na štěpkování. Po 5 hodinách práce v koruně zbývají už jen kosterní větve. Jsou 3 hodiny a začíná pršet. Uklízíme prostranství a plánujeme zítřek.

Středa.
Dnes je dostupný kontejner. Půjčujeme si profesionální štěpkovač . Na místě nejdříve odstraníme ze zřícené koruny vše zelené (červené) a připravujeme na štěpkování.  Manipulujeme rozbitou část koruny v hřišti. Kmen a kosterní větve jsou polámané a mnohdy v tahu. S pilou musíte být velmi opatrní. Při každém řezu se může kmen otočit a zavalit vás. Důležité je primárně nepoškodit drahé hřiště víc než už předtím způsobil pád stromu.  Krátíme vše na 30 centimetrové špalky, dle požadavků zákazníka, a skládáme na hromadu. Štěpkujeme vše pod průměr 5cm. Celkem jsme naštěpkovali přes 2 tuny materiálu. Navečer máme pod stromem čisto, větve i spadlý kmen jsou rozřezány a složeny na hromadu. Štěpka v kontejneru a prostor je připraven pro kácení.

Čtvrtek.
Stromolezec instaluje spouštěcí lano a kladky. Zbývá odstranit části kosterních větví, které by mohly poškodit pozemek.  Každou větev nyní musí rozebrat na několik kusů. Každý kus je nutné zavázat a spustit. Dlažba na parkovišti musí zůstat nepoškozena.  Po 2 hodinách práce je zpět na zemi.  Nyní přichází nejrizikovější část. Převazujeme kotevní lana na lana tažná. Strom, nakloněn (jako obvykle) v opačném směru než potřebujeme, vyžaduje použití dvou navijáků. Táhneme ho dvěma směry, abychom vyvážili zbylé kosterní větve. Na místo dopadu kmene klademe podpory z kosterních větví. Zamezujeme tak poškození dlažby a zahradní cesty.  Následné pokácení stromu již probíhá dle našich představ. Fyzicky velmi náročná práce, v tomto případě i psychicky.  Kmen dopadl přesně na jediné možné místo dopadu a nic nepoškodil.  Následná manipulace kmenem zabere asi 2 hodiny práce. Buk měl v průměru 130cm, obvod kmene na pařezu 380cm, přibližné stáří 90let. Uklízíme prostor do finální podoby a ve 4 hodiny odjíždíme. V průběhu naší práce nebylo poškozeno nic na pozemku ani dvou budovách nacházejících se pod stromem. Vždy se snažíme minimalizovat všechna možná rizika a zvážit všechny možnosti.  Práce mohou trvat o trochu déle, ale v závislosti na ceně případných škod se vyplatí.

Naše konečná cena za pokácení: 35 000 Kč

Náš rozpočet:

Cena za odklizení štepky s listím: 3000 Kč

Štěpkovač na den: 2500 Kč        

Náklady: 5000 Kč

Práce: 24 500 Kč (3 pracovníci – 4dny)

Na pozemku leží přibližně 15 metrů bukového dřeva nakrájeného na 30cm. Jeho cena se v tomto stavu pohybuje od 600 Kč za metr a více. 9000 Kč pro majitele. Pokud by dřevo nechal vyschnout, cena stoupne. V případě kdy by špalky rozštípal, cena stoupá až na 1400 Kč za metr. (21 000 Kč)

Cena daná ceníky ÚRS Praha, platná pro letošní rok: 48 800 Kč

V této ceně se nepočítá s rizikem prasklého a takto poškozeného kmene.  Není zde započteno štěpkování, odvoz na skládku, manipulace kmene.

V ceně je započteno pokácení stromu s postupným spouštěním koruny, složení větví a kusů kmene na hromady.

Cena za štěpkování daná ceníky: 21300 Kč

Celková cena dle ceníků: 70100 Kč