Kácení prasklé lípy v havarijním stavu pro obec Cvikov

Kácení pro obec Cvikov. Pro obec Cvikov jsme káceli lípu v havarijním stavu, která hrozila zřícením na rodinný dům a elektrické vedení. Strom byl na třech místech prasklý téměř až k zemi a hrozil pádem. V první fázi se strom zabezpečil proti pádu, v druhé fázi se symetricky sesazoval postupným odkácením. Poté se strom svázal na patě, aby se zabránilo roztržení kmene možné havárii a nakonec se kmen s pahýly kosterních větví pokácel. Pro tento typ prací máme potřebné znalosti, dovednosti a jsme vybaveni potřebnou technikou pro provádění prací s nejvyšším stupněm náročnosti.